RSGBUL Forum Index
Log in Register FAQ Memberlist Search RSGBUL Forum Index

ГИМНАСТРАДА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    RSGBUL Forum Index » Архив на състезания и резултати 2014
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Veneta A
Site Admin


Joined: 31 Oct 2006
Posts: 14698
Location: Варна

PostPosted: Sun Jan 05, 2014 1:52 pm    Post subject: ГИМНАСТРАДА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА Reply with quote

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГИМНАСТРАДА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ЗА ГРУПИ И ОТБОРИ В ОБЛАСТ МАСОВ СПОРТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФХГ ЗА 2014 г.

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
1. Състезанията за масов спорт /гимнастради/ да допринесат за повишаване нивото на спорта и създаване на условия за достъпност и масово развитие на художествената гимнастика в Детските градини , учебните заведения, спортни клубове , групи за здраве сред пенсионерите и др. и популяризирането им в България. Развитието на млади таланти, с цел участие на международното спортно поле в областа на масовия спорт.
2. Предоставяне възможност на желаещите от всички възрастови групи да се занимават със спорта художествена гимнастика .
3. Да допринесе за подобряване на квалификацията на инструкторите и треньорите занимаващи се с групите за масов спорт
4. Да спомогне за излъчването на шампиони в отделните категории и възрастови групи , които да представят БФХГ и България на Световни гимнастради /международни състезания за масов спорт/
5. Приобщаване на Инспекторатите по образование / чрез експертите по физическо възпитание / за популяризиране на заниманията с художествена гимнастика в училищата и подготовка на училищни отбори , които да се включат в Общинските първенства

ІІ. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
1. ДП /Гимнастради/ се организират и провеждат от БФХГ със съдействие на клубовете по художествена гимнастика на територията на които се провеждат и Общините.
2. Гимнастрадите се провеждат съгласно наредбата за масов спорт на БФХГ.
3. На техническата конференция, която се провежда в навечерието на първенството се съобщава графика, разглеждат се въпроси от битов и дисциплинарен характер.
4. Разходите в дните на състезанието /хотел, храна, пътни/ се поемат от участващите отбори.
5. Таксата правоучастие на отбор за състезанието в отделните възрастови групи ще бъде 10% от мин. работна заплата за страната.
6. Съдийската конференция се провежда 1 час преди състезанието. Съдийския апарат е от 4 съдии членове на ,,Клуба на заслужилите’’ /видни деятелки и съдии на БФХГ.
7. Главното съдийско ръководство се определя от комисията за масов спорт или съдийската комисия, като БФХГ поема командировките им.
8. СК домакин и организатор на дадено състезание от ДСК за масов спорт е задължен да осигури информационното обслужване на състезанието.
9. Общинските , Областни и Зонови първенства
– провеждат се по наредбата за масов спорт на БФХГ и със съдействието на СК,по места ,съвместно с Общините,
-Протоколите от даденото състезание се предават в БФХГ 10 дни след провеждането му

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ
1. Право на участие в състезанията /Гимнастрадите/ имат всички отбори на клубове, учебни заведения, ДГ/детски градини/, сдружения, клубове за здраве, с не картотекирани гимнастички към БФХГ, редовно подали заявките си за участие до БФХГ
2. Принципни заявки се подават 30 дни преди състезанието до БФХГ или СК - организатор.
3. Поименни заявки на отборите – съдържащи име и ЕГН, както и дисциплината и възрастовата група в която ще участват – 15 дни преди всяко състезание
4. При отказ от участие, участващия отбор е длъжен да уведоми БФХГ и домакините най- късно 24 часа преди състезанието.
5. Отбор, който не е подал заявката си в срок не се допуска до състезанието .
6. За проверка преди техническата конференция се представят следните документи:
- писмена заявка с име и ЕГН , категория и възрастова група
- копие от лична карта или акт за раждане на състезателите; -
- предсъстезателен медицински преглед
7. Жребият за реда на участие на отборите се тегли на техническата конференция.
8. Един състезател има право да се състезава само в един отбор и в една възрастова група в дадено състезание.

IV. КАТЕГОРИИ:
1. Категория ,,гимнастика с танц’’ –
Включва композиция съчетание /с упражнения от художествената гимнастика/ скокове, подскоци, вълни, равновесия, пируети, акробатични елементи като кълбо , колело в неговите разновидности / + елементи от танци / танцови стъпки , характерни танцови стъпки и дв-я, престроявания във различни формации /фигури/ , интересни преходи .
- времетраене – от 2 минути до 5 минути
- бр. състезатели – мин.5 до 20 и над 21
- музика – инструментал или с глас – по избор / със смяна на темпото бърза и бавна част / запис на SD или USB
- облекло – по избор , но еднакво за отбора / групата/
2. Категория ,, гимнастика с уред ‘’ –
Включва композиция съчетание /с упражнения от художествената гимнастика /скокове, подскоци, вълни, равновесия, пируети, акробатични елементи като кълбо, колело в неговите разновидности /, танцови стъпки , престроявания, но изпълнени с уред или аксесоар по избор – топки, обръчи, ленти, въжета, бухалки, воали, тояжки, знамена, флагове, изкуствени цветя, кукли, саби и др. по осмотрение на отборите.
- бр. състезатели -5-20 и над 21
- музика – инструментал или с глас – по избор /със смяна на темпото бърза и бавна част/ запис на СD или USB
- облекло – по избор, но еднакво за отбора /групата/

* В композициите /съчетанията/ и към двете категории могат да се включват акробатични елементи и колаборации.
** Изпълненията на композициите ще е в зала на терен 20 x30 метра или на килим 13x13

V. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
- І възрастова група: до 10 години /взема се средната възраст на отбора – сбора от годините на участниците разделен на броя им/;
- ІІ възрастова група: до 18 години /взема се средната възраст на отбора – сбора от годините на участниците разделен на броя им/;
- ІІІ възрастова група: до 30 години /взема се средната възраст на отбора/;
- ІV възрастова група: над 30 години /взема се средната
- възраст на отбора/;

* Възрастта на всеки отбор се изчислява по следния начин: събират се възрастите на всички състезатели към датата на състезанието и се дели на броя на участниците в отбора;

Пример: 7.85 - І възрастова група; 12.3 – ІІ възрастова група и т. н.

VI. НАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ
I. Максимална оценка 10т., която се събира от следните
компоненти по следния начин:
1. Артистичност – 1т.
2. Композиция – 4т.
• оригиналност
• разнообразие
• единство на движения и музика в композицията
3. Изпълнение – 4т.
• Техника на изпълнение в това число и направените грешки
• качество на изпълнение
4. Цялостно впечатление – 1т.
• Емоционално творческо единство на базата артистичност, композиция и изпълнение
II. Комисия за оценяване
1. Комисията се състои от 4 (четири) съдии, които дават оценка макс. 10 т. по дадените критерии.
2. Съдя на състезание за масов спорт може да бъде всеки, който е преминал успешно семинар за разясняване на оценъчните критерии.
3. Комсията на едно състезание по масов спорт се определя от Съдийската комисия към БФХГ.

VII. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
1. Класирането ще бъде:
- отборно / за всяка възраст и категория по отделно според регламента/ - до осмо място;
2. Класиралите се до трето място получават купи или/и грамоти; от 4 до 8 място – грамоти.
3. Домакините имат право да осигурят и допълнителни награди и подаръци / призове/.

VІII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. За да се реализира Държавното първенство за Масов спорт заявилите участие трябва да са минимум 4 отбора в категория, ако категория не събере 4 отбора участници, то тя отпада от състезанието.
2. Датите за провеждане на състезанията по масов спорт да се включат в ДСК на БФХГ.
3. Семинар за квалификация на съдии по масов спорт ще се определи от Съдийската комисия към БФХГ, но не по – късно от 10 дни преди провеждане на първото състезание.

VІII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
№ Състезание Дата
1. ЗОНА -СЕВЕР 14.06.2014 г.
2. ЗОНА-ЮГ 15.06.2014 г.
3. ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 29-30.11.2014 г.

Изготвил:
Комисия по масов спорт към БФХГ

Утвърдена от УС на БФХГ с Протокол №111, Решение № 13 на 18.12.2013г._________________
Моля, не копирайте материалите от този форум на други места. Уважавайте труда на всеки един. Ако този човек желае, сам ще ги помести на други места.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    RSGBUL Forum Index » Архив на състезания и резултати 2014 All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001- 2004 phpBB Group
Designed for Trushkin.net | Styles Database